Danh sách những số điện thoại quan trọng ở Singapore khi có trường hợp khẩn cấp, cần hỏi thông tin, hãng taxi, dịch vụ sửa chữa…

Một số thông tin hữu ích về thi bằng lái xe ở Singapore giúp bạn chuẩn bị các giấy tờ cũng như chú ý để lấy được giấy phép lái xe ở Sing.