Lan Tracy

My Application for Vietnamese Translator In Utopian

source

English

Hello everyone,

My name is Tracy. I’m 34 years old. I get married and have 2 daughters. I’m Vietnamese. So, Vietnamese is my mother language. I graduated from Ha Noi university and learned English as the major. Now I work as an English teacher for kindergarten. I want to join Utopian community and become a translator for 2 reasons. The first reason is my hobby. I like language so much, so I want to further research them to find something interesting in there. Secondly, I want to spread the meaningful message of the project to my Vietnamese community. I haven’t got any experience on Utopian but I know that this community always support quality works related to Technology, Innovation and knowledge.

Vietnamese

Tôi tên là Tracy. Tôi 34 tuổi. Tôi đã kết hôn và có 2 con gái. Tôi là người Việt Nam. Vì vây, tiếng Việt là ngôn ngữ mẹ đẻ của tôi. Tôi tốt nghiệp Đại học Hà Nội và chuyên ngành chính là Tiếng Anh. Hiện nay tôi là giáo viên tiếng anh dạy cho các bạn mần non. Tôi muốn tham gia vào cộng đồng Utopian và muốn trở thành người biên dịch vì 2 lý do. Lý do đầu tiên là do sở thích của tôi. Tôi rất thích ngôn ngữ vì vậy tôi muốn tìm hiểu thêm về nó để tìm những điều thú vị trong đấy. Lý do thứ là là tôi muốn chia sẻ những thông điệp ý nghĩa trong các dự án tới cộng đồng người Việt Nam. Tôi chưa có kinh nghiệm gì về Utopian nhưng tôi biết rằng đây là một cộng đồng luôn hỗ trợ những bài viết chất lượng liên quan đến công nghệ, sáng kiến và tri thức.

Link

My recent post of a previous translation work

My voice in English and Vietnamese


Thuê phòng ngắn hạn ở Singapore tại Facebook Group Thuê Phòng Singapore Ngắn Hạn

Post Comment