Tổng Hợp

Tổng Quan Về Express Entry Và Cách Tăng Điểm Định Cư Canada

Express Entry Canada là hệ thống quản lý và tính điểm các hồ sơ định cư Canada theo nhóm chương trình định cư kinh tế

Chương trình định cư Lao động kỹ năng tay nghề liên bang (Federal Skilled Workers – FSW);
Chương trình định cư Lao động có kinh nghiệm làm việc tại Canada (Canadian Experience Class – CEC);
Chương trình định cư Lao động có tay nghề chuyên muôn của liên bang (Federal Skilled Trades – FST) và;
Một số chương trình đề cử của Tỉnh Bang (Provincial Nominee Program – PNP).

Đây được xem là chương trình rất hay dành cho các ứng viên chưa từng đến Canada và/hoặc chưa có job offer để có thể trở thành thường trú nhân (permanent residence) tại Canada. Trên thực tế, mọi người hay bị lầm tưởng về độ khó của Express Entry do khả năng đọc hiểu tiếng Anh và phân tích không đến nơi đến chốn. Độ khó mà mọi người hay đánh đồng, đó là với một người chưa từng đến Canada thì làm sao có thể xin được Job offer with LMIA hay Provincial Nominee Program – PNP (đề cử của tỉnh bang) để dành được 600 điểm cộng thêm. Nó không khó như chúng ta vẫn nghĩ, vì sao? Đơn giản là vì chúng ta đã nghĩ sai hướng và không hiểu ý định của người làm chính sách định cư tại Canada.

Như đã biết, Express Entry chính thức được áp dụng kể từ ngày 02/1/2015. Với Express Entry, các ứng viên trước tiên phải đáp ứng được điều kiện của một trong ba chương trình định cư của Liên Bang (FSW – CEC – FST), sau đó các ứng viên sẽ chuẩn bị giấy tờ để hoàn thành hồ sơ Express Entry.

Bước 1: Các ứng viên hoàn thành hồ sơ Express Entry online, trong bước này, hế thống Express Entry sẽ chấm điểm dựa trên các yếu tố như sau:

1. Điểm của đương đơn chính (main applicant):

  • Độ tuổi;
  • Trình độ học vấn;
  • Khả năng ngoại ngữ (ở đây, xét về tiếng Anh và tiếng Pháp, nếu bạn biết cả 2 ngôn ngữ thì sẽ được điểm cộng nhiều hơn);
  • Kinh nghiệm làm việc tại và ngoài Canada

2. Điểm cho vợ/chồng (spouse) đi theo (nếu có):

  • Trình độ học vấn;
  • Khả năng ngoại ngữ
  • Kinh nghiệm làm việc tại Canada

 

3. Điểm cho yếu tố chuyển đổi kỹ năng (transferability factors)

4. Điểm cộng thêm (bao gồm Job offer with LMIA hoặc PNP)

Tổng số điểm của mục (1) + (2) + (3) = 600 điểm; số điểm của mục (4) = 600 điểm. Do đó, tổng số điểm tối đa một ứng viên có thể đạt được là 1.200 điểm. Tuy nhiên, trên thực tế, hầu như không ai đạt được. Và nếu như một ứng viên nào đó đủ điều kiện nộp đơn vào Express Entry và có được điểm của mục (4) thì chắc chắn sẽ xin được thư mời nộp đơn (Invitation to Apply – ITA).

Sau khi bạn đã hoàn thành và hồ sơ của bạn nằm trong Express Entry pool, bạn sẽ nhận được một mã định danh (personal reference code) – mã này sẽ theo Express Entry profile của bạn trong vòng 1 năm trên Express Entry pool cũng như dùng để đăng ký hồ sơ trên Job Bank. Các hồ sơ trong Express Entry pool sẽ được chọn ra theo nguyên tắc lấy điểm từ cao xuống thấp. Thông thường, một tháng sẽ có hai (02) đợt như vậy.

Bước 2: Tiếp theo, bạn chú ý các đợt xét duyệt để cấp thư mời nộp đơn (Invitation to Apply – ITA) của CIC. Hồ sơ của bạn sẽ nằm trong Express Entry pool trong vòng một năm kể từ ngày bạn gửi hồ sơ. Nếu như bạn nhận được ITA, CIC sẽ gửi cho bạn “MyCIC account” đến email, do đó, khi biết mình được ITA thì nên kiểm tra email của mình thường xuyên.

Trong vòng 60 ngày kể từ lúc nhận được ITA, bạn phải nhanh chóng hoàn tất hồ sơ để nộp đơn xin thường trú nhân (PR visa) thông qua MyCIC account.

Lưu ý:

1. Các bạn luôn phải khai báo thông tin chính xác trong suốt quá trình tiến hành hồ sơ Express Entry. Nếu có bất cứ thay đổi gì, ví dụ như: tình trạng hôn nhân, điểm thi IELTS, hay nếu nhận được để cử của tỉnh bang (Provincial Nominee Program – PNP) thì cần cập nhật vào Express Entry profile.

2. Các loại giấy tờ như Lý lịch tư pháp, thời gian xin có thể mất nhiều thời gian, do đó, các bạn nên chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng, để khi có ITA, chúng ta có thể hoàn thành nhanh nhất (chú ý chúng ta chỉ có 60 ngày).

3. Nếu bạn chưa có job offer hay đề cử của tỉnh bang, bạn phải đăng ký thông tin trên Job bank để hồ sơ của bạn hợp lệ trong Express Entry pool.

4. Khi bạn sang Canada và được nhận PR thì bạn có quyền đến bất kỳ tỉnh nào tại Canada để sinh sống!

Một số cách để tăng điểm hồ sơ trong Express Entry Pool

1. Tăng điểm ngoại ngữ và/hoặc học thêm ngôn ngữ thứ hai (ở đây là tiếng Pháp hoặc tiếng Anh);
2. Tăng trình độ học vấn;
3. Tìm được job offer with LMIA;
4. Tìm kiếm được đề cử của tỉnh bang (PNP), hoặc;
5. Tăng kinh nghiệm làm việc.

Trên đây là giới thiệu khái quát về chương trình Express Entry đang được triển khai dành cho các ứng viên mong muốn được định cư tại Canada. Trên thực tế, hầu hết các ứng viên chưa từng đến Canada học tập hay làm việc, rất khó để đạt đến mức điểm 451 (mức điểm được nhận ITA thấp nhất). Dải điểm trung bình của các ứng viên này thường trong khoảng 320 – 380 điểm, như vậy rất khó đạt đến mức điểm trên.


Thuê phòng ngắn hạn ở Singapore tại Facebook Group Thuê Phòng Singapore Ngắn Hạn

Post Comment