Cuộc Sống Singapore

Danh sách các tổ chức hỗ trợ người Việt ở Singapore

Tham gia đóng góp thêm bài viết trên Group Facebook ở link sau: Các tổ chức hỗ trợ người Việt ở Singapore.

1. Hiệp hội người Việt Nam tại Singapore (V.A.S)

Website: http://www.vas.sg
Email: [email protected]
Điện thoại: +65 6871 8863

Địa chỉ:
AZ @ Paya Lebar building, #01-11
140 Paya Lebar Road, Singapore 409015

2. Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore

Địa chỉ:
10 Leedon Park, Singapore 267887

Điện thoại:
Văn phòng: +65 64625938
Lãnh sự: +65 64625994
Thương vụ: +65 64683747
Bộ phận Đầu tư: +65 66967709
Văn phòng Tùy viên Quốc phòng: +65 66692467

Khẩn cấp ngoài giờ:
Các vấn đề lãnh sự (visa, hộ chiếu, bảo hộ công dân,…):
– Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân: +6596282399
– Ông Vũ Bằng: +65 86855789
Các vấn đề chung:
– Ông Phan Minh Giang: +65 90287874

Fax:
Văn phòng: +65 64689863
Lãnh sự: +65 64625936
Thương vụ: +65 64670458
Bộ phận Đầu tư: +65 66967709
Văn phòng Tùy viên Quốc phòng: +65 96579928

Email: [email protected]
Website: https://www.vietnamembassy-singapore.org

Giờ làm việc:
Thứ Hai đến thứ Sáu
08.30 hrs – 12.30 hrs
15.00 hrs – 18.00 hrs

Thời gian tiếp khách lãnh sự:
Thứ Hai đến thứ Sáu
09.00 hrs – 12.00 hrs: Thị thực
15.00 hrs – 17.00 hrs: Các công việc lãnh sự khác

3. Hội phụ nữ Singapore
AWARE Centre
Association of Women for Action & Research
Block 5 Dover Crescent #01-22
Singapore 130005

Tel +65 6779 7137
Fax +65 6777 0318

Helpline 1800 774 5935
Sexual Assault Care Centre 6779 0282
[email protected]
http://www.aware.org.sg


Thuê phòng ngắn hạn ở Singapore tại Facebook Group Thuê Phòng Singapore Ngắn Hạn

Post Comment