Cuộc Sống Singapore

Điều Kiện Để Đăng Ký Trợ Cấp Infant/childcare Singapore

Áp dụng với trẻ em là singaporean có cha/mẹ đơn thân làm việc 56h/tuần trở lên/tháng hoặc tổng thu nhập của toàn bộ gia đình từ 7500$/tháng trở xuống hoặc thu nhập bình quân/thành viên 1 tháng từ 1875$ trở xuống.

Lưu ý:

– Thu nhập của toàn bộ gia đình 1 tháng được tính bằng tổng thu nhập 1 năm/12 tháng bao gồm cả tiền thưởng và phụ cấp (trợ cấp li dị, các khoản tiền được hoàn lại, trợ cấp NS (National Service: Nghĩa vụ quân sự) không tính vô thu nhập của toàn gia đình).

– Nếu khoản thu nhập của bạn không ổn định tháng nào như tháng đó thì bạn phải cung cấp phiếu lương trong 3 tháng gần nhất cho ECDA ( Early Childhood Development Agency), bạn có thể hỏi người trợ lý trung tâm childcare nơi con bạn học để xin số dt, địa chỉ của nhân viên EDCA. Những người self-employed thì thu nhập dựa vào bảng đánh giá thu nhập của IRAS 2 trong 2 năm gần nhất.

– Đối với thu nhập bình quân/thành viên gia đình (Per Capital Income) thì điều kiện là gia đình bạn phải có ít nhất 5 thành viên với ít nhất 2 người phụ thuộc. Những thành viên của gia đình phải có quan hệ huyết thống/hôn nhân/con nuôi hợp pháp và phải sống trong cùng 1 nhà, cùng 1 địa chỉ.

Thông tin về cách tính subsidy xem trong website này.

Trong website này sẽ có bảng hướng dẫn số tiền bạn được trợ cấp tùy theo con bạn học full time, nửa ngày hay học theo giờ mà có các mức phụ cấp khác nhau.

Ví dụ 1

Mrs Maria và chồng có tổng thu nhập (viết tắt HHI) 7400$/tháng. học phí infant care full day của con trai họ là 1271.16$( bao gồm GST) thi tổng trợ cấp nhận được được tính:
Thu nhập toàn hộ gia đình (HHI): trong khỏang 4501$ – 7500$ (tra trong bảng)
Chi phí childcare: 1271.16$
Trợ cấp cơ bản (Basic Subsidy) 600$ (tra trong bảng)
Tiền học phí sau khi trừ tiền trợ cấp 1271.16$ – 600$ = 671.16$
Tiền trợ cấp bổ sung cho mức thu nhập (Max Additional Subsidy Cap) này là 200$. (tra trong bảng) ( vì số tiền học phí tối thiểu phải trả là 400$ nên tiền trợ cấp bổ sung được tính hết 200$
Tiền học phí sau khi trừ tiền phụ cấp bổ sung 671.16$-200$= 471.16$ là số tiền phải nộp cho trường

Ví dụ 2
Tổng lương của Ms Nur và chồng là 5,765$/tháng. Phí gửi infant care cả ngày của con gái họ là 963$ (đã có GST). Tổng trợ cấp họ được nhận như sau:
Thu nhập tổng gia đình (HHI): 4,501$ -7,500$
Phí gửi infant care : 963$
Trợ cấp cơ bản (Basic Subsidy) : 600$
Phí gửi infant care sau khi trừ đi trợ cấp cơ bản 963$ – 600$ = 363$
Trợ cấp bổ sung (Max Additional Subsidy cap ) $363 – 400$ =N/A ( trường hợp này không tính vì số tiền phí phải trả tối thiểu Minimum Co-payment* required of parent là 400$ trong khi đó số tiền học phí chỉ có 363$)
vậy số học phí infant care Ms Nur phải nộp sau khi trừ trợ cấp là 963$-600$=363$


Thuê phòng ngắn hạn ở Singapore tại Facebook Group Thuê Phòng Singapore Ngắn Hạn

Post Comment